Uw mandje is leeg

Retour / RMA

Bij de aankoop van online producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Indien u nog overweegt om het product te retourneren mag u het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren.


Wij verzoeken u eerst een mail te sturen naar verkoop@hafo.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw retourzending en zullen u een RMA nummer verstrekken welke u kunt vermelden op de zending


De zending mag u daarna retour sturen naar: Foto Hafo, Wagenstraat 67, 2512 AR, Den Haag.
Graag een brief bijsluiten met uw naam, adresgegevens, ordernummer en bankrekeningnummer.

De verwerking en retour storting van uw retourzending duurt 5 á 10 werkdagen.