Reparaties

De onderzoekskosten wordt altijd in rekening gebracht wanneer er geen sprake is van garantie. In deze prijs zijn behandelings- administratie en verzendkosten verrekend. Ook wanneer u na een prijsopgave het apparaat ongerepareerd retourgezonden wilt hebben, worden deze kosten dus in rekening gebracht.

U krijgt een prijsopgave indien de reparatie boven de vaste reparatieprijs of afgesproken limiet komt. Indien de reparatieprijs gelijk is aan, of onder de prijsopgave-limiet ligt, wordt gelijk tot reparatie overgegaan. U krijgt dus alleen een prijsopgave indien de prijsopgave-limiet wordt overschreden, met uitzondering van de merken waarbij een vaste reparatieprijs geldt. (Bijvoorbeeld Olympus, Pentax) Voor die merken kunt u contact opnemen met Hafo om de exacte reparatieprijs te krijgen of kijken op de vaste prijspagina. Als u een prijsopgave krijgt, is dit de totale prijs, d.w.z. dat de onderzoeks-, behandelings- en verzendkosten hierin verwerkt zijn.

Garantie: Wij willen u erop wijzen dat reparaties onder garantie moeten zijn voorzien van de volgende bescheiden: Een door Hafo gemaakte verkoopbon met de originele garantiekaart van het desbetreffende merk. Heeft u de camera elders gekocht, maar rust er nog wel garantie op, zullen wij u de behandelings- en verzendkosten in rekening brengen.

Let op: de garantie vervalt indien er sprake is van: vocht-, zand-, stoot-, en valschade of bij ingreep door derden. Wordt dit tijdens de reparatie geconstateerd, dan gelden de gewone reparatievoorwaarden.

Indien de opdrachtgever het afgegeven artikel niet binnen 3 maanden na aanmaning tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag heeft afgehaald, wordt de opdrachtgever geacht van het artikel afstand te hebben gedaan. Opdrachtgever zal in zodanig geval een ieder vrijwaren tegen alle aanspraken van derden omtrent artikel.

De reparatiebon ALTIJD meenemen bij het afhalen van uw gerepareerde apparatuur! Zonder deze bon kunnen wij niet leveren.

Op elke reparatie zit minimaal 3 maanden garantie, deze gaat in vanaf het moment dat de reparatie bij Hafo voor u klaar ligt. Probeert u de apparatuur goed uit, mocht de reparatie niet correct zijn uitgevoerd dan kunnen wij de de camera nog voor het beeindigen van de garantieperiode opnieuw in behandeling nemen.

Alle leveringen geschieden volgens de verkoopvoorwaarden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15-04-1994 Handelsregister ‘s-Gravenhage Nr. 80406 B.T.W. Nr. NL806543590B01

Terug naar boven