Disclaimer mail

Disclaimer

De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie.
Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie te kopiëren of anderszins te gebruiken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overdracht van de inhoud van dit verzonden
e-mailbericht, van welke aard ook.

Op alle overeenkomsten met Hafo b.v. zijn met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, de verkoopvoorwaarden
van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder Depot AV2005 op 7-12-2004.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven
X