Panasonic S1 & S1R Kassakorting

Panasonic een mooie kassakorting op de actiemodellen Lumix S1 en S1R. Bovendien ontvang je bij aankoop van een Lumix S1 of S1R één extra jaar garantie! Deze actie loopt van 5 april t/m 31 juli 2021.

KASSAKORTINGACTIE
In de periode van 5 april t/m 31 juli 2021, ontvang je €300,- kassakorting bij aankoop van een LUMIX DC-S1 of €400,- kassakorting bij aankoop van een DC-S1R

Korting is al in de prijs verwerkt

REGISTRATIE 1 JAAR EXTRA GARANTIE LUMIX S5, S1 OF S1R

1. Organisator
De organisator van de actie ‘S5/S1/S1R + 1 jaar extra garantie’ (hierna: ‘de actie’) is Panasonic Nederland, statutair gevestigd te
Europalaan 28e 5232 BC ´s-Hertogenbosch (hierna: ‘wij’).

2. Garantieverlenging en voorwaarden deelname
De garantieperiode van 2 jaar* voor het betreffende product dat onder de Actie valt wordt gratis verlengd met 1 extra jaar als je
een LUMIX DC-S5/S5K/S1R/S1RM/S1/S1M camera (hierna: ‘actieproduct’) koopt bij een van onze erkende dealers gedurende de
actieperiode die loopt van 5 april 2021 tot en met 31 juli 2021 (hierna: ‘actieperiode’) en je het actieproduct uiterlijk 31 augustus
2021 registreert in overeenstemming met deze actievoorwaarden op onze actiepagina op:
Actiepagina Panasonic Nederland:
www.panasonic.nl/acties
My Panasonic-pagina Nederland:
https://my.panasonic.eu/#/login?lan=nl_NL
Als je een in aanmerking komende Panasonic camera uit de LUMIX S-serie koopt, registreer je hem op My Panasonic
(https://my.panasonic.eu/#/login?lan=nl_NL), of ga naar www.panasonic.nl en klik in de hoofdbalk op ‘My Panasonic’.
Registreren doe je door een My Panasonic-account aan te maken.
Registreer vervolgens je actieproduct door de volgende vereiste informatie te verstrekken:
1) Waar werd het actieproduct gekocht?
2) Datum van aankoop
3) Modelnummer van het actieproduct
4) Serienummer van het actieproduct
5) Upload factuur/aankoopbewijs.
Een volledig overzicht van de actieproducten is te vinden op de actiepagina van Panasonic Nederland.
De garantieverlenging wordt alleen toegekend als je je registreert tijdens de actieperiode en de bovengenoemde vereiste gegevens
verstrekt. Vul daarom deze gegevens in wanneer je het actieproduct registreert op de betreffende actiepagina (My Panasonicpagina, (https://my.panasonic.eu/#/login?lan=nl_NL) tijdens de actieperiode. Zodra je je hebt geregistreerd, krijg je toegang tot
jouw garantieverlengingscertificaat. Bewaar je garantieverlengingscertificaat op een veilige plek. Het dient als bewijs dat je je hebt
geregistreerd tijdens de actieperiode in het geval je een garantieclaim wilt indienen.
In het geval van een garantieclaim moeten het garantieverlengingscertificaat en de originele aankoopbon waarop het actuele
factuurnummer en btw-nummer staan aangegeven, worden overlegd om gebruik te maken van de garantieservice. Als de
bovengenoemde gegevens en jouw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig zijn, wordt de garantieverlenging niet toegekend.

3. Deelnemers
Alleen particulieren van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor deelname.

4. Onze garantievoorwaarden
Voor het overige zijn de algemene garantievoorwaarden van toepassing.
Deze zijn te vinden op: https://www.panasonic.com/nl/service-garantie/lumix-en-camcorder-service.html

5. Klantenonderzoek
Als je deelneemt aan deze actie, kunt je ook deelnemen aan ons klantenonderzoek. Hierop is onze
gegevensbeschermingsverklaring van toepassing, zie artikel 6.

6. Gegevensbescherming
Ons privacybeleid is van toepassing en is te vinden via https://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html

7. Toepasselijk recht
Op deze actievoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal
conflictenrecht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.

8. Nietigheid van afzonderlijke bepalingen
Indien een van de bepalingen van deze actievoorwaarden ongeldig blijkt, blijft de geldigheid van de overige actievoorwaarden
onverminderd van kracht.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kun je contact opnemen met ons Customer Callcenter.
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op +31 (0)73 – 640 28 02.
Per e-mail bereikbaar via [email protected]

Terug naar boven
X