Privacybeleid

Privacy

Bij Foto Hafo is het onze topprioriteit om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
Wij doen ons best om de informatie die je met ons deelt veilig op te slaan en met zorg te verwerken, want jouw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou.

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van het allergrootste belang. Daarom verzamelen we slechts een minimum aan informatie en alleen met jouw toestemming. We delen jouw gegevens nooit met derden.

Welke gegevens verzamelen wij:
– Bij aankoop van apparatuur kunnen wij om je ADRW gegevens vragen, deze worden gebruikt voor het terugvinden van garantiezaken of facturering
– Bij het toezenden van fotowerk, zullen wij je vragen om uw ADRW gegevens
– Op onze website verzamelen wij geen gegevens, behalve als je een bestelling plaatst, dan zullen wij om je ADRW gegevens vragen.

Na toestemming (in de winkel wordt u daar specifiek om gevraagd) gebruiken we uw emailadres voor onze nieuwsbrief

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

Privacy AVG

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
het recht om kopij van uw persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van uw gegevens te vragen aan een derde;
het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Volgens het huidige Nederlandse recht brengen wij u voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op